Ministrul Mircea Dușa, la sosirea Navei Școală "Mircea" în Portul militar Constanța (Minister Mircea Dușa, at the arrival of "Mircea" School Ship in Constanța Military Harbor)

Ministrul Mircea Duºa, la sosirea Navei ªcoalã "Mircea" în Portul militar Constanþa - foto Cristian Vlãsceanu
(Minister Mircea Duºa, at the arrival of "Mircea" School Ship in Constanþa Military Harbor)

Ministrul Mircea Dușa, la sosirea Navei Școală "Mircea" în Portul militar Constanța - foto Cristian Vlăsceanu
(Minister Mircea Dușa, at the arrival of "Mircea" School Ship in Constanța Military Harbor)