Ziua Marinei Române (The Day of the Romanian Navy)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, se adreseazã audienþei - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Duºa addresses the audience)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, se adresează audienței - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Dușa addresses the audience)