Pianistul Adrian Leonard Mociulschi în timpul concertului de la cercul Militar Naþional - foto Valentin Ciobîrcã
(Pianist Adrian Leonard Mociulschi during the concert held at the National Military Club)
 Veterani de rãzboi în timpul concertului - foto Valentin Ciobîrcã
(War veterans attending the concert)
Pianistul Adrian Leonard Mociulschi în timpul concertului dedicat veteranilor de rãzboi ºi militarilor  rãniþi în teatrele de operaþii - foto Valentin Ciobîrcã
(Pianist Adrian Leonard Mociulschi during the concert dedicated to war veterans and military personnel wounded in theaters of operations)
Pianistul Adrian Leonard Mociulschi în timpul concertului de la cercul Militar Național - foto Valentin Ciobîrcă
(Pianist Adrian Leonard Mociulschi during the concert held at the National Military Club)
Vizualizat: 429 ori.
Veterani de război în timpul concertului - foto Valentin Ciobîrcă
(War veterans attending the concert)
Vizualizat: 471 ori.
Pianistul Adrian Leonard Mociulschi în timpul concertului dedicat veteranilor de război și militarilor răniți în teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcă
(Pianist Adrian Leonard Mociulschi during the concert dedicated to war veterans and military personnel wounded in theaters of operations)
Vizualizat: 484 ori.
Militari rãniþi ºi familiile militarilor decedaþi în teatrele de operaþii  - foto Valentin Ciobîrcã
(Wounded military and families of personnel who fell in the theaters of operations)
Naistul Nicolae Voiculeþ, acompaniat de Orchestra România ºi de Muzica Reprezentativã a Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobârcã
(Pan flute player Nicolae Voiculeþ accompanied by România Orchestra and the Representative Band of the Ministry of National Defence)
Artiºti în finalul concertului - foto Valentin Ciobârcã
(Artists at the end of the concert)
Militari răniți și familiile militarilor decedați în teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcă
(Wounded military and families of personnel who fell in the theaters of operations)
Vizualizat: 476 ori.
Naistul Nicolae Voiculeț, acompaniat de Orchestra România și de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobârcă
(Pan flute player Nicolae Voiculeț accompanied by România Orchestra and the Representative Band of the Ministry of National Defence)
Vizualizat: 480 ori.
Artiști în finalul concertului - foto Valentin Ciobârcă
(Artists at the end of the concert)
Vizualizat: 540 ori.
Naistul  Nicolae Voiculeþ împreunã cu generalul Constantin Didulescu - foto Valentin Ciobârcã
(Pan flute player Nicolae Voiculeþ and General Constantin Didulescu)
Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister addressing the audience)
Ministrul Mircea Duºa împreunã cu cei doi artiºti - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa with the two artists)
Naistul Nicolae Voiculeț împreună cu generalul Constantin Didulescu - foto Valentin Ciobârcă
(Pan flute player Nicolae Voiculeț and General Constantin Didulescu)
Vizualizat: 522 ori.
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister addressing the audience)
Vizualizat: 439 ori.
Ministrul Mircea Dușa împreună cu cei doi artiști - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa with the two artists)
Vizualizat: 446 ori.