Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Histria 15, în Poligonul Cincu (Minister Mircea Dușa at the Distinguished Visitors’ Day of Exercise Histria 15 at Cincu Firing Range)

Conducerea M.Ap.N. prezentã la exerciþiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence ministry leadership at the exercise in Cincu Firing Range)

Conducerea M.Ap.N. prezentă la exercițiul din Poligonul Cincu - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence ministry leadership at the exercise in Cincu Firing Range)