Întâlnire a ministrului Mircea Duºa cu omologul sãu din Republica Moldova - foto Eugen Mihai
(Meeting of Minister Mircea Duºa with his counterpart from the Republic of Moldova)
Ministrul Mircea Duºa ºi omologul sãu Anatolie ªalaru - foto Eugen Mihai 
(Minister Mircea Duºa and his counterpart Mr. Anatolie ªalaru)
Discuþii între cei doi miniºtrii ai apãrãrii - foto Eugen Mihai 
(Official talks betweeen the two ministers)
Întâlnire a ministrului Mircea Dușa cu omologul său din Republica Moldova - foto Eugen Mihai
(Meeting of Minister Mircea Dușa with his counterpart from the Republic of Moldova)
Vizualizat: 690 ori.
Ministrul Mircea Dușa și omologul său Anatolie Șalaru - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Dușa and his counterpart Mr. Anatolie Șalaru)
Vizualizat: 814 ori.
Discuții între cei doi miniștrii ai apărării - foto Eugen Mihai
(Official talks betweeen the two ministers)
Vizualizat: 871 ori.
Declaraþii de presã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Eugen Mihai 
(Press declarations at the Ministry of national Defence)
Declarații de presă la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Eugen Mihai
(Press declarations at the Ministry of national Defence)
Vizualizat: 666 ori.