Întâlnire a ministrului Mircea Dușa cu omologul său din Republica Moldova (Meeting of Minister Mircea Dușa with his Counterpart from the Republic of Moldova)

Ministrul Mircea Duºa ºi omologul sãu Anatolie ªalaru - foto Eugen Mihai 
(Minister Mircea Duºa and his counterpart Mr. Anatolie ªalaru)

Ministrul Mircea Dușa și omologul său Anatolie Șalaru - foto Eugen Mihai
(Minister Mircea Dușa and his counterpart Mr. Anatolie Șalaru)