Întâlnire a ministrului Mircea Dușa cu omologul său din Republica Moldova (Meeting of Minister Mircea Dușa with his Counterpart from the Republic of Moldova)

Discuþii între cei doi miniºtrii ai apãrãrii - foto Eugen Mihai 
(Official talks betweeen the two ministers)

Discuții între cei doi miniștrii ai apărării - foto Eugen Mihai
(Official talks betweeen the two ministers)