Întâlnire a ministrului Mircea Dușa cu omologul său din Republica Moldova (Meeting of Minister Mircea Dușa with his Counterpart from the Republic of Moldova)

Declaraþii de presã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Eugen Mihai 
(Press declarations at the Ministry of national Defence)

Declarații de presă la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Eugen Mihai
(Press declarations at the Ministry of national Defence)