Aspect din timpul ceremoniei de activare a Unitãþii de integrare a forþelor NATO (NFIU) de la Bucureºti - Foto Petricã Mihalache 
(Ceremony marking the NATO Force Integration Unit rendered operational in Bucharest)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - Foto Petricã Mihalache 
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience)
Defilarea Gãrzii de Onoare - Foto Petricã Mihalache
(Guard of Honor marching)
Aspect din timpul ceremoniei de activare a Unității de integrare a forțelor NATO (NFIU) de la București - Foto Petrică Mihalache
(Ceremony marking the NATO Force Integration Unit rendered operational in Bucharest)
Vizualizat: 733 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - Foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience)
Vizualizat: 599 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare - Foto Petrică Mihalache
(Guard of Honor marching)
Vizualizat: 761 ori.
Inaugurarea Unitãþii de integrare a forþelor NATO - Foto Petricã Mihalache 
(Inauguration of NATO Force Integration Unit)
Unitatea de integrare a forþelor NATO - Foto Petricã Mihalache 
(NATO Force Integration Unit)
Drapelele naþiunilor participante la NFIU - Foto Petricã Mihalache
(Flag of the nations participating in NFIU)
Inaugurarea Unității de integrare a forțelor NATO - Foto Petrică Mihalache
(Inauguration of NATO Force Integration Unit)
Vizualizat: 785 ori.
Unitatea de integrare a forțelor NATO - Foto Petrică Mihalache
(NATO Force Integration Unit)
Vizualizat: 734 ori.
Drapelele națiunilor participante la NFIU - Foto Petrică Mihalache
(Flag of the nations participating in NFIU)
Vizualizat: 731 ori.