Exercițiul HISTRIA 2015 (Exercise HISTRIA 15)

Aspect din timpul exerciþiului (Photo coverage of the exercise) - foto M.Ap.N.

Aspect din timpul exercițiului (Photo coverage of the exercise) - foto M.Ap.N.