Exercițiul HISTRIA 2015 (Exercise HISTRIA 15)

Sigla exerciþiului HISTRIA 15 (Logo of Exercise HISTRIA 15)

Sigla exercițiului HISTRIA 15 (Logo of Exercise HISTRIA 15)