Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 33 Vânători de Munte “Posada” (Ceremony marking the returning home of the 33rd “Posada” Mountain Troop Battalion from Afghanistan)

Ministrul Mircea Duºa trece în revistã militarii Batalionului 33 Vânãtori de Munte “Posada” - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa is reviewing the soldiers of 33rd “Posada” Mountain Troop Battalion)

Ministrul Mircea Dușa trece în revistă militarii Batalionului 33 Vânători de Munte “Posada” - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa is reviewing the soldiers of 33rd “Posada” Mountain Troop Battalion)