Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 33 Vânători de Munte “Posada” (Ceremony marking the returning home of the 33rd “Posada” Mountain Troop Battalion from Afghanistan)

Ministrul Mircea Duºa se adreseazã celor prezenþi la ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 33 Vânãtori de Munte “Posada” - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa is addressing the audience attending the ceremony marking the returning home of the 33rd “Posada” Mountain Troop Battalion from Afghanistan)

Ministrul Mircea Dușa se adresează celor prezenți la ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 33 Vânători de Munte “Posada” - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa is addressing the audience attending the ceremony marking the returning home of the 33rd “Posada” Mountain Troop Battalion from Afghanistan)