Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 33 Vânători de Munte “Posada” (Ceremony marking the returning home of the 33rd “Posada” Mountain Troop Battalion from Afghanistan)

Aspect de la concertul susþinut în onoarea militarilor români de pianistul Adrian Leonard Mociulschi ºi naistul Nicolae Voiculeþ la Centrul de Culturã ºi Arte “George Topârceanu” din Curtea de Argeº, în cadrul Festivalului Internaþional „George Enescu” - foto Valentin Ciobîrcã
(The pianist Adrian Leonard Mociulschi and the panpipe player Nicolae Voiculeþ held a concert in the honour of the Romanian soldiers at the “George Topârceanu” Centre for Culture and Arts from Curtea de Argeº, as part of “George Enescu” International Festival)

Aspect de la concertul susținut în onoarea militarilor români de pianistul Adrian Leonard Mociulschi și naistul Nicolae Voiculeț la Centrul de Cultură și Arte “George Topârceanu” din Curtea de Argeș, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” - foto Valentin Ciobîrcă
(The pianist Adrian Leonard Mociulschi and the panpipe player Nicolae Voiculeț held a concert in the honour of the Romanian soldiers at the “George Topârceanu” Centre for Culture and Arts from Curtea de Argeș, as part of “George Enescu” International Festival)