Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în vizitã în Slovenia - foto Valentin Ciobîrcã
(Visit of Defence Minister Mircea Duºa in the Republic of Slovenia)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sloven, Andreja Katiè - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence Minister Mircea Duºa together with his Slovenian counterpart, Andreja Katiè)
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, în vizită în Slovenia - foto Valentin Ciobîrcă
(Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)
Vizualizat: 499 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul sloven, Andreja Katiè - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence Minister Mircea Dușa together with his Slovenian counterpart, Andreja Katiè)
Vizualizat: 458 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)
Vizualizat: 554 ori.
Schimb de cadouri oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Exchange of official gifts)
Aspect din timpul declaraþiilor de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(Press statements)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sloven, Andreja Katiè - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister Mircea Duºa  together with his Slovenian counterpart, Andreja Katiè)
Schimb de cadouri oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Exchange of official gifts)
Vizualizat: 487 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(Press statements)
Vizualizat: 503 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul sloven, Andreja Katiè - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister Mircea Dușa together with his Slovenian counterpart, Andreja Katiè)
Vizualizat: 469 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu preºedintele Republicii Slovenia, Borut Pahor - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks with the President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor)
Cei doi miniºtri la ceremonia de predare a avionului IAR-93 - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul sloven i-a decernat ministrului Duºa medalia pentru cooperare multinaþionalã - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu președintele Republicii Slovenia, Borut Pahor - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks with the President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor)
Vizualizat: 486 ori.
Cei doi miniștri la ceremonia de predare a avionului IAR-93 - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 434 ori.
Ministrul sloven i-a decernat ministrului Dușa medalia pentru cooperare multinațională - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 369 ori.