Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Ministrul sloven i-a decernat ministrului Duºa medalia pentru cooperare multinaþionalã - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul sloven i-a decernat ministrului Dușa medalia pentru cooperare multinațională - foto Valentin Ciobîrcă