Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Cei doi miniºtri la ceremonia de predare a avionului IAR-93 - foto Valentin Ciobîrcã

Cei doi miniștri la ceremonia de predare a avionului IAR-93 - foto Valentin Ciobîrcă