Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în vizitã în Slovenia - foto Valentin Ciobîrcã
(Visit of Defence Minister Mircea Duºa in the Republic of Slovenia)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, în vizită în Slovenia - foto Valentin Ciobîrcă
(Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)