Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)