Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Schimb de cadouri oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Exchange of official gifts)

Schimb de cadouri oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Exchange of official gifts)