Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sloven, Andreja Katiè - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister Mircea Duºa  together with his Slovenian counterpart, Andreja Katiè)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul sloven, Andreja Katiè - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister Mircea Dușa together with his Slovenian counterpart, Andreja Katiè)