Ministrul apărării naționale în vizită în Republica Slovenia (Visit of Defence Minister Mircea Dușa in the Republic of Slovenia)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu preºedintele Republicii Slovenia, Borut Pahor - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks with the President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale cu președintele Republicii Slovenia, Borut Pahor - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks with the President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor)