Semnarea “Înțelegerii tehnice de colaborare în domeniul standardizării militare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România”. (Signing the “The Agreement on technical cooperation in the field of military standardization between the Ministry of Defence of the Republic of Moldova and the Ministry of National Defence of Romania”)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sãu din Republica Moldova, Anatolie ªalaru - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, and his counterpart from the Republic of Moldova, Mr. Anatolie ªalaru)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul său din Republica Moldova, Anatolie Șalaru - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and his counterpart from the Republic of Moldova, Mr. Anatolie Șalaru)