Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu "ministrul pentru o zi", Cezar-Dumitru Roºu - foto Valentin Ciobârcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, together with student Cezar-Dumitru Roºu “the one day defence minister”)
Cei doi miniºtrii, la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobârcã
(The two ministers at the defence ministry location)
Ministrul Mircea Duºa împreunã cu Cezar-Dumitru Roºu - foto Valentin Ciobârcã
(Minister Mircea Duºa and Cezar-Dumitru Roºu)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu "ministrul pentru o zi", Cezar-Dumitru Roșu - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, together with student Cezar-Dumitru Roșu “the one day defence minister”)
Vizualizat: 560 ori.
Cei doi miniștrii, la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobârcă
(The two ministers at the defence ministry location)
Vizualizat: 505 ori.
Ministrul Mircea Dușa împreună cu Cezar-Dumitru Roșu - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Mircea Dușa and Cezar-Dumitru Roșu)
Vizualizat: 501 ori.
Schimb de cadouri simbolice - foto Valentin Ciobârcã
(Exchange of symbolic gifts)
Ministrul pentru o zi în vizitã la Batalionul 2 Infanterie "Cãlugãreni" - foto Valentin Ciobârcã
(The one day defence minister visits the 2nd "Cãlugãreni" Infantry Battalion)
Cezar-Dumitru Roºu la expoziþia staticã - foto Valentin Ciobârcã
(Cezar-Dumitru Roºu visits the weapons display)
Schimb de cadouri simbolice - foto Valentin Ciobârcă
(Exchange of symbolic gifts)
Vizualizat: 506 ori.
Ministrul pentru o zi în vizită la Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" - foto Valentin Ciobârcă
(The one day defence minister visits the 2nd "Călugăreni" Infantry Battalion)
Vizualizat: 528 ori.
Cezar-Dumitru Roșu la expoziția statică - foto Valentin Ciobârcă
(Cezar-Dumitru Roșu visits the weapons display)
Vizualizat: 559 ori.
Aspect din timpul procedurii de echipare - foto Valentin Ciobârcã
(Learning the equipping procedure)
Aspect din timpul exerciþiului demonstrativ - foto Valentin Ciobârcã
(Demonstration exercise)
Ministrul pentru o zi la Academia Tehnicã Militarã - foto Valentin Ciobârcã
(The one day defence minister visits the Military Technical Academy)
Aspect din timpul procedurii de echipare - foto Valentin Ciobârcă
(Learning the equipping procedure)
Vizualizat: 524 ori.
Aspect din timpul exercițiului demonstrativ - foto Valentin Ciobârcă
(Demonstration exercise)
Vizualizat: 514 ori.
Ministrul pentru o zi la Academia Tehnică Militară - foto Valentin Ciobârcă
(The one day defence minister visits the Military Technical Academy)
Vizualizat: 543 ori.