Sibiu - Studenþi ai Academiei Forþelor Terestre "Nicolae Bãlcescu" la ceremonia de deschidere a anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu – Students of "Nicolae Bãlcescu" Land Forces Academy at the beginning of the Academic year)
Sibiu - Aspect de la ceremonia de deschidere a anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu – opening ceremony of the university year)
Sibiu - Studenþi ai Academiei Forþelor Terestre "Nicolae Bãlcescu" - foto Eugen Mihai
(Sibiu – Students of the Land Forces Academy)
Sibiu - Studenți ai Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" la ceremonia de deschidere a anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu – Students of "Nicolae Bălcescu" Land Forces Academy at the beginning of the Academic year)
Vizualizat: 648 ori.
Sibiu - Aspect de la ceremonia de deschidere a anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu – opening ceremony of the university year)
Vizualizat: 709 ori.
Sibiu - Studenți ai Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - foto Eugen Mihai
(Sibiu – Students of the Land Forces Academy)
Vizualizat: 622 ori.
Sibiu - Ministrul Mircea Duºa se adreseazã audienþei din Piaþa Mare, cu ocazia deschiderii anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu - Minister Mircea Duºa addressing the audience in Piaþa Mare at the opening of the university year)
Sibiu - Aspect de la ceremonia de deschidere a anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu – opening ceremony of the university year)
Braºov - Sosirea ministrului apãrãrii naþionale la ceremonia de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov – defence minister’s arrival at "Henri Coandã" Air Force Academy)
Sibiu - Ministrul Mircea Dușa se adresează audienței din Piața Mare, cu ocazia deschiderii anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu - Minister Mircea Dușa addressing the audience in Piața Mare at the opening of the university year)
Vizualizat: 590 ori.
Sibiu - Aspect de la ceremonia de deschidere a anului universitar - foto Eugen Mihai
(Sibiu – opening ceremony of the university year)
Vizualizat: 625 ori.
Brașov - Sosirea ministrului apărării naționale la ceremonia de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov – defence minister’s arrival at "Henri Coandă" Air Force Academy)
Vizualizat: 689 ori.
Braºov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai 
(Braºov – ceremony at "Henri Coandã" Air Force Academy)
Braºov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov – ceremony at "Henri Coandã" Air Force Academy)
Braºov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov – ceremony at "Henri Coandã" Air Force Academy)
Brașov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov – ceremony at "Henri Coandă" Air Force Academy)
Vizualizat: 676 ori.
Brașov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov – ceremony at "Henri Coandă" Air Force Academy)
Vizualizat: 662 ori.
Brașov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov – ceremony at "Henri Coandă" Air Force Academy)
Vizualizat: 673 ori.