Ceremonii de deschidere a anului universitar în instituțiile militare de învățământ superior

Bucureºti - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Tehnicã Militarã - foto Petricã Mihalache
(Bucureºti – ceremony at the Military Technical Academy)

București - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Tehnică Militară - foto Petrică Mihalache
(București – ceremony at the Military Technical Academy)