Ceremonii de deschidere a anului universitar în instituțiile militare de învățământ superior

Braºov - Studenþi din anul I ai Academiei Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov –first-year students of the "Henri Coandã" Air Force Academy)

Brașov - Studenți din anul I ai Academiei Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov –first-year students of the "Henri Coandă" Air Force Academy)