Ceremonii de deschidere a anului universitar în instituțiile militare de învățământ superior

Braºov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov – ceremony at "Henri Coandã" Air Force Academy)

Brașov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov – ceremony at "Henri Coandă" Air Force Academy)