Ceremonii de deschidere a anului universitar în instituțiile militare de învățământ superior

Sibiu - Studenþi ai Academiei Forþelor Terestre "Nicolae Bãlcescu" - foto Eugen Mihai
(Sibiu – Students of the Land Forces Academy)

Sibiu - Studenți ai Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - foto Eugen Mihai
(Sibiu – Students of the Land Forces Academy)