Braºov - Studenþi din anul I ai Academiei Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov –first-year students of the "Henri Coandã" Air Force Academy)
Braºov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" - foto Eugen Mihai
(Braºov – ceremony at "Henri Coandã" Air Force Academy)
Constanþa - Ministrul Mircea Duºa primeºte onorul la Academia Navalã - foto Valentin Ciobârcã
(Constanþa - Minister Mircea Duºa saluted with honors at the Navy Academy)
Brașov - Studenți din anul I ai Academiei Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov –first-year students of the "Henri Coandă" Air Force Academy)
Vizualizat: 567 ori.
Brașov - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" - foto Eugen Mihai
(Brașov – ceremony at "Henri Coandă" Air Force Academy)
Vizualizat: 609 ori.
Constanța - Ministrul Mircea Dușa primește onorul la Academia Navală - foto Valentin Ciobârcă
(Constanța - Minister Mircea Dușa saluted with honors at the Navy Academy)
Vizualizat: 582 ori.
Constanþa - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Navalã "Mircea cel Bãtrân" - foto Valentin Ciobîrcã
(Constanþa – ceremony at "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy)
Constanþa - Student adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Constanþa – student addressing the audience)
Constanþa - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei prezente la ANMB - foto Valentin Ciobîrcã
(Constanþa - Minister of National Defence Mircea Duºa addressing the audience)
Constanța - Aspect din timpul ceremoniei de la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - foto Valentin Ciobîrcă
(Constanța – ceremony at "Mircea cel Bătrân" Navy Academy)
Vizualizat: 568 ori.
Constanța - Student adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(Constanța – student addressing the audience)
Vizualizat: 566 ori.
Constanța - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței prezente la ANMB - foto Valentin Ciobîrcă
(Constanța - Minister of National Defence Mircea Dușa addressing the audience)
Vizualizat: 564 ori.
Constanþa - Studenþii Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" - foto Valentin Ciobîrcã
(Constanþa – students of "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy)
Constanþa - Defilarea Gãrzii de Onoare la ANMB - foto Valentin Ciobîrcã
(Constanþa – Guard of Honor marching at "Mircea cel Bãtrân" Navy Academy)
Bucureºti - Aspect din timpul ceremoniei de la Universitatea Naþionalã de Apãrare - foto Petricã Mihalache
(Bucureºti – ceremony at the National Defence University)
Constanța - Studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" - foto Valentin Ciobîrcă
(Constanța – students of "Mircea cel Bătrân" Navy Academy)
Vizualizat: 549 ori.
Constanța - Defilarea Gărzii de Onoare la ANMB - foto Valentin Ciobîrcă
(Constanța – Guard of Honor marching at "Mircea cel Bătrân" Navy Academy)
Vizualizat: 539 ori.
București - Aspect din timpul ceremoniei de la Universitatea Națională de Apărare - foto Petrică Mihalache
(București – ceremony at the National Defence University)
Vizualizat: 555 ori.