Fotografia de grup de la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO - sursa foto: NATO.int (Group photo at the meeting of NATO Ministers of Defence (source: NATO.int.))
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO - foto M.Ap.N. (Minister Mircea Duºa at the meeting of NATO Ministers of Defence)
Ministrul apãrãrii naþionale la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO - foto M.Ap.N. (Minister of national defence at the meeting of NATO Ministers of Defence)
Fotografia de grup de la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO - sursa foto: NATO.int (Group photo at the meeting of NATO Ministers of Defence (source: NATO.int.))
Vizualizat: 472 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO - foto M.Ap.N. (Minister Mircea Dușa at the meeting of NATO Ministers of Defence)
Vizualizat: 393 ori.
Ministrul apărării naționale la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO - foto M.Ap.N. (Minister of national defence at the meeting of NATO Ministers of Defence)
Vizualizat: 425 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul georgian, Tinatin Khidasheli - foto M.Ap.N.(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, with his Georgian counterpart, Ms. Tinatin Khidasheli)
Delegaþia M.Ap.N. la întâlnirea bilateralã România-Georgia - foto M.Ap.N. (Delegation of the Ministry of National Defence at the bilateral Romania-Georgia meeting)
Delegaþia georgianã în timpul întâlnirii bilaterale - foto M.Ap.N. (Georgian delegation during the bilateral meeting)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul georgian, Tinatin Khidasheli - foto M.Ap.N.(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, with his Georgian counterpart, Ms. Tinatin Khidasheli)
Vizualizat: 428 ori.
Delegația M.Ap.N. la întâlnirea bilaterală România-Georgia - foto M.Ap.N. (Delegation of the Ministry of National Defence at the bilateral Romania-Georgia meeting)
Vizualizat: 478 ori.
Delegația georgiană în timpul întâlnirii bilaterale - foto M.Ap.N. (Georgian delegation during the bilateral meeting)
Vizualizat: 428 ori.
Ministrul Mircea Duºa ºi omologul sãu grec, Panos Kammenos - foto M.Ap.N.(Minister Mircea Duºa and his Greek counterpart, Mr. Panos Kammenos)
Delegaþia M.Ap.N. la întâlnirea bilateralã România-Grecia - foto M.Ap.N.(Minister Mircea Duºa and his Greek counterpart, Mr. Panos Kammenos)
Delegaþia ministerului elen al apãrãrii la întâlnirea bilateralã România-Grecia - foto M.Ap.N.(Hellenic Ministry of Defence at the Romanian- Greek bilateral meeting)
Ministrul Mircea Dușa și omologul său grec, Panos Kammenos - foto M.Ap.N.(Minister Mircea Dușa and his Greek counterpart, Mr. Panos Kammenos)
Vizualizat: 413 ori.
Delegația M.Ap.N. la întâlnirea bilaterală România-Grecia - foto M.Ap.N.(Minister Mircea Dușa and his Greek counterpart, Mr. Panos Kammenos)
Vizualizat: 456 ori.
Delegația ministerului elen al apărării la întâlnirea bilaterală România-Grecia - foto M.Ap.N.(Hellenic Ministry of Defence at the Romanian- Greek bilateral meeting)
Vizualizat: 405 ori.