Întâlnire a ministrului apărării naționale cu șeful informațiilor militare din Turcia (Meeting of the Defence Minister with the Chief of Military Intelligence of Turkey)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu generalul-locotenent Mustafa Özsoy, ºeful informaþiilor militare din cadrul Statului Major General al Republicii Turcia - foto M.Ap.N. (The Minister of national defence Mircea Duºa and Lieutenant General Mustafa Özsoy, chief of military intelligence  in the General Staff of the Republic of Turkey)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu generalul-locotenent Mustafa Özsoy, șeful informațiilor militare din cadrul Statului Major General al Republicii Turcia - foto M.Ap.N. (The Minister of national defence Mircea Dușa and Lieutenant General Mustafa Özsoy, chief of military intelligence in the General Staff of the Republic of Turkey)