Avansări în grad ale unor militari în retragere (Promotion in rank of retired soldiers)

Ministrul Duºa se adreseazã celor prezenþi la activitate - foto Petricã Mihalache (Minister Duºa addresses the audience)

Ministrul Dușa se adresează celor prezenți la activitate - foto Petrică Mihalache (Minister Dușa addresses the audience)