Ministrul Mircea Duºa ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, în cadrul penultimei etape a "ªtafetei Veteranilor" ce a avut loc la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcã (Minister Mircea Duºa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, during the last but one stage of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Aspect de la ceremonia de sosire a "ªtafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcã (Arrival ceremony of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Aspect de la ceremonia de sosire a "ªtafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcã (Arrival ceremony of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Ministrul Mircea Dușa și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, în cadrul penultimei etape a "Ștafetei Veteranilor" ce a avut loc la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcă (Minister Mircea Dușa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, during the last but one stage of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Vizualizat: 280 ori.
Aspect de la ceremonia de sosire a "Ștafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcă (Arrival ceremony of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Vizualizat: 268 ori.
Aspect de la ceremonia de sosire a "Ștafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcă (Arrival ceremony of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Vizualizat: 243 ori.
Ministrul Mircea Duºa ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, alãturi de o parte din militarii grupului INVICTUS România - foto Vali Ciobîrcã (Minister Mircea Duºa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, along some of the military men of the INVICTUS România group)
Aspect de pe timpul intonãrii Imnului de Stat al României în cadrul ceremoniei prilejuitã de sosirea "ªtafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali CIobîrcã (Romanian National Anthem played during the ceremony organized on the arrival of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Ministrul Mircea Dușa și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, alături de o parte din militarii grupului INVICTUS România - foto Vali Ciobîrcă (Minister Mircea Dușa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, along some of the military men of the INVICTUS România group)
Vizualizat: 261 ori.
Aspect de pe timpul intonării Imnului de Stat al României în cadrul ceremoniei prilejuită de sosirea "Ștafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali CIobîrcă (Romanian National Anthem played during the ceremony organized on the arrival of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)
Vizualizat: 260 ori.