Ceremonia de sosire a "Ștafetei Veteranilor" la Satu-Mare (Ceremony for the arrival of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)

Ministrul Mircea Duºa ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, în cadrul penultimei etape a "ªtafetei Veteranilor" ce a avut loc la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcã (Minister Mircea Duºa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, during the last but one stage of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)

Ministrul Mircea Dușa și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, în cadrul penultimei etape a "Ștafetei Veteranilor" ce a avut loc la Satu-Mare - foto Vali Ciobîrcă (Minister Mircea Dușa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, during the last but one stage of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)