Ceremonia de sosire a "Ștafetei Veteranilor" la Satu-Mare (Ceremony for the arrival of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)

Ministrul Mircea Duºa ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, alãturi de o parte din militarii grupului INVICTUS România - foto Vali Ciobîrcã (Minister Mircea Duºa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, along some of the military men of the INVICTUS România group)

Ministrul Mircea Dușa și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, alături de o parte din militarii grupului INVICTUS România - foto Vali Ciobîrcă (Minister Mircea Dușa and the chief of the Land Forces Staff, Major General Dumitru Scarlat, along some of the military men of the INVICTUS România group)