Ceremonia de sosire a "Ștafetei Veteranilor" la Satu-Mare (Ceremony for the arrival of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)

Aspect de pe timpul intonãrii Imnului de Stat al României în cadrul ceremoniei prilejuitã de sosirea "ªtafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali CIobîrcã (Romanian National Anthem played during the ceremony organized on the arrival of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)

Aspect de pe timpul intonării Imnului de Stat al României în cadrul ceremoniei prilejuită de sosirea "Ștafetei Veteranilor" la Satu-Mare - foto Vali CIobîrcă (Romanian National Anthem played during the ceremony organized on the arrival of the “Veterans’ Relay” in Satu-Mare)