Aspect din timpul intonãrii Imnului României - foto Valentin Ciobîrcã (The national anthem is being played)
Militari participanþi la ceremonia de la Satu Mare - foto  Valentin Ciobîrcã (Soldiers participating in the ceremony at Satu Mare)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu o delegaþie a M.Ap.N., depune o coroanã de flori la Ansamblul Monumental din Satu Mare - foto Valentin Ciobîrcã (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, along a military delegation, during wreath-laying at the Monument Ensamble in Satu Mare)
Aspect din timpul intonării Imnului României - foto Valentin Ciobîrcă (The national anthem is being played)
Vizualizat: 302 ori.
Militari participanți la ceremonia de la Satu Mare - foto Valentin Ciobîrcă (Soldiers participating in the ceremony at Satu Mare)
Vizualizat: 297 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu o delegație a M.Ap.N., depune o coroană de flori la Ansamblul Monumental din Satu Mare - foto Valentin Ciobîrcă (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, along a military delegation, during wreath-laying at the Monument Ensamble in Satu Mare)
Vizualizat: 300 ori.
Ministrul Mircea Duºa împreunã cu veterani de rãzboi - foto  Valentin Ciobîrcã (Minister Mircea Duºa and war veterans)
Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase - foto Valentin Ciobîrcã (Military and religious ceremony)
Defilarea Gãrzii de Onoare - foto  Valentin Ciobîrcã (Guard of Honor marching)
Ministrul Mircea Dușa împreună cu veterani de război - foto Valentin Ciobîrcă (Minister Mircea Dușa and war veterans)
Vizualizat: 281 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase - foto Valentin Ciobîrcă (Military and religious ceremony)
Vizualizat: 285 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare - foto Valentin Ciobîrcă (Guard of Honor marching)
Vizualizat: 305 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale la videoteleconferinþa cu militarii din teatrele de operaþii -  foto Valentin Ciobîrcã (Defence minister during the video teleconference with troops in thjeaters of operations)
Aspect din timpul videoteleconferinþei - foto  Valentin Ciobîrcã (Video teleconference)
Ministrul apărării naționale la videoteleconferința cu militarii din teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcă (Defence minister during the video teleconference with troops in thjeaters of operations)
Vizualizat: 316 ori.
Aspect din timpul videoteleconferinței - foto Valentin Ciobîrcă (Video teleconference)
Vizualizat: 292 ori.