Parcul Carol - Depunerea urnelor cu pãmânt adus din fosta zonã Stalingrad - foto Eugen Mihai (Carol Park – laying the urns containing soil brought from former Stalingrad area)
Parcul Carol - Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale depune o coroanã de flori - foto Eugen Mihai  (Carol Park – wreath-laying by a delegation of the Ministry of National Defence)
Parcul Carol - Veteranii de rãzboi au depus o coaronã de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Eugen Mihai (Carol Park – war veterans during the wreath-laying ceremony)
Parcul Carol - Depunerea urnelor cu pământ adus din fosta zonă Stalingrad - foto Eugen Mihai (Carol Park – laying the urns containing soil brought from former Stalingrad area)
Vizualizat: 360 ori.
Parcul Carol - Delegația Ministerului Apărării Naționale depune o coroană de flori - foto Eugen Mihai (Carol Park – wreath-laying by a delegation of the Ministry of National Defence)
Vizualizat: 347 ori.
Parcul Carol - Veteranii de război au depus o coaronă de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Eugen Mihai (Carol Park – war veterans during the wreath-laying ceremony)
Vizualizat: 378 ori.
Parcul Carol - Defilarea studenþilor ºi cursanþilor care au depus jurãmântul  militar - foto Eugen Mihai (Carol Park – march of the students who took the military oath)
Parcul Carol - Expoziþie de tehnicã militarã - foto Eugen Mihai  (Carol Park – exhibition of military weapons)
Parcul Carol - Sublocotenentul Daniel Depãrãþeanu, de la ATM, prezintã tehnologia viitorului copiilor interesaþi  - foto Eugen Mihai (Carol Park – Children showing an interest in the technology of the future)
Parcul Carol - Defilarea studenților și cursanților care au depus jurământul militar - foto Eugen Mihai (Carol Park – march of the students who took the military oath)
Vizualizat: 396 ori.
Parcul Carol - Expoziție de tehnică militară - foto Eugen Mihai (Carol Park – exhibition of military weapons)
Vizualizat: 384 ori.
Parcul Carol - Sublocotenentul Daniel Depărățeanu, de la ATM, prezintă tehnologia viitorului copiilor interesați - foto Eugen Mihai (Carol Park – Children showing an interest in the technology of the future)
Vizualizat: 477 ori.
Parcul Carol - Spectacol al copiilor de la Clubul Andantino - foto Eugen Mihai (Carol Park – Performance of the children of Andantino Club)
Parcul Carol - Panoul de escaladã - foto Eugen Mihai (Carol Park – the wall for climbing training)
Parcul Carol - Tiroliana pentru copii - foto Eugen Mihai (Carol Park – rope gliding for children)
Parcul Carol - Spectacol al copiilor de la Clubul Andantino - foto Eugen Mihai (Carol Park – Performance of the children of Andantino Club)
Vizualizat: 459 ori.
Parcul Carol - Panoul de escaladă - foto Eugen Mihai (Carol Park – the wall for climbing training)
Vizualizat: 359 ori.
Parcul Carol - Tiroliana pentru copii - foto Eugen Mihai (Carol Park – rope gliding for children)
Vizualizat: 384 ori.