Aspecte de la înhumarea rãmãºiþelor pãmânteºti ale militarilor români - foto Marius Vlãduþu (Burial of the earthly remanis of Romanian soldiers)
Ceremonia religioasã la Cimitirul de Onoare dedicat militarilor români cãzuþi la Stalingrad - foto Marius Vlãduþu (Religious ceremony at the Honorary Cemetery in memory of the Romanian soldiers who fell at Stalingrad)
Depunerea de coroane de catre  delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Marius Vlãduþu (Wreath-laying by the delegation of the defence ministry)
Aspecte de la înhumarea rămășițelor pământești ale militarilor români - foto Marius Vlăduțu (Burial of the earthly remanis of Romanian soldiers)
Vizualizat: 344 ori.
Ceremonia religioasă la Cimitirul de Onoare dedicat militarilor români căzuți la Stalingrad - foto Marius Vlăduțu (Religious ceremony at the Honorary Cemetery in memory of the Romanian soldiers who fell at Stalingrad)
Vizualizat: 350 ori.
Depunerea de coroane de catre delegația Ministerului Apărării Naționale - foto Marius Vlăduțu (Wreath-laying by the delegation of the defence ministry)
Vizualizat: 447 ori.
Primirea Drapelului naþional de catre Elena Popescu, fiica unui militar român cãzut la Stalingrad - foto Marius Vlãduþu National Colors taken over by Elena Popescu, daughter of a Romanian soldier who died at Stalingrad
Pãmânt strãmoºesc este pus în mormintele militarilor români - foto Marius Vlãduþu (Romanian soil is thrown in the graves of the Romanian soldiers)
Cimitir de Onoare  - foto Marius Vlãduþu (6.	Honorary cemetery)
Primirea Drapelului național de catre Elena Popescu, fiica unui militar român căzut la Stalingrad - foto Marius Vlăduțu National Colors taken over by Elena Popescu, daughter of a Romanian soldier who died at Stalingrad
Vizualizat: 381 ori.
Pământ strămoșesc este pus în mormintele militarilor români - foto Marius Vlăduțu (Romanian soil is thrown in the graves of the Romanian soldiers)
Vizualizat: 362 ori.
Cimitir de Onoare - foto Marius Vlăduțu (6. Honorary cemetery)
Vizualizat: 460 ori.
Cãºti ale militarilor români cãzuþi la Stalingrad - foto Marius Vlãduþu (Helmets of Romanian soldiers who died at Stalingrad)
Efecte ale militarilor români  - foto Marius Vlãduþu (Old remains of objects that belonged to the Romanian soldiers)
Căști ale militarilor români căzuți la Stalingrad - foto Marius Vlăduțu (Helmets of Romanian soldiers who died at Stalingrad)
Vizualizat: 511 ori.
Efecte ale militarilor români - foto Marius Vlăduțu (Old remains of objects that belonged to the Romanian soldiers)
Vizualizat: 409 ori.