Inaugurarea Cimitirului de Onoare dedicat militarilor români căzuți la Stalingrad (Inauguration of the Honorary Cemetery in memory of the Romanian soldiers who fell at Stalingrad)

Depunerea de coroane de catre  delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Marius Vlãduþu (Wreath-laying by the delegation of the defence ministry)

Depunerea de coroane de catre delegația Ministerului Apărării Naționale - foto Marius Vlăduțu (Wreath-laying by the delegation of the defence ministry)