Militari participanþi la ceremonia de la Ansamblul Monumental "Glorie Ostaºului Român" de la Carei - foto Valentin Ciobîrcã
(Soldiers participating in the ceremony at the Monument Ensemble “Glory to the Romanian Soldier” in Carei)
Maestrul Nicolae Voiculeþ interpreteazã, împreunã cu militarii, Imnul României -foto Valentin Ciobîrcã
(Maestro Nicolae Voiculeþ plays the National Anthem of Romania along the soldiers)
Asistenþa în timpul intonãrii Imnului naþional - foto Valentin Ciobîrcã
(Audience during the time the national Anthem is played)
Militari participanți la ceremonia de la Ansamblul Monumental "Glorie Ostașului Român" de la Carei - foto Valentin Ciobîrcă
(Soldiers participating in the ceremony at the Monument Ensemble “Glory to the Romanian Soldier” in Carei)
Vizualizat: 651 ori.
Maestrul Nicolae Voiculeț interpretează, împreună cu militarii, Imnul României -foto Valentin Ciobîrcă
(Maestro Nicolae Voiculeț plays the National Anthem of Romania along the soldiers)
Vizualizat: 605 ori.
Asistența în timpul intonării Imnului național - foto Valentin Ciobîrcă
(Audience during the time the national Anthem is played)
Vizualizat: 677 ori.
Sosirea "ªtafetei veteranilor" - foto Valentin Ciobîrcã
(Arrival of the “Veterans’ Relay”)
Înmânarea Drapelului naþional unui veteran de rãzboi foto - Valentin Ciobîrcã
(National Colors are handed over to a war veteran)
Înmânarea Drapelului Tricolor primarului oraºului Carei - foto Valentin Ciobîrcã
(The tricolor flag is handed over to the Mayor of Carei)
Sosirea "Ștafetei veteranilor" - foto Valentin Ciobîrcă
(Arrival of the “Veterans’ Relay”)
Vizualizat: 640 ori.
Înmânarea Drapelului național unui veteran de război foto - Valentin Ciobîrcă
(National Colors are handed over to a war veteran)
Vizualizat: 648 ori.
Înmânarea Drapelului Tricolor primarului orașului Carei - foto Valentin Ciobîrcă
(The tricolor flag is handed over to the Mayor of Carei)
Vizualizat: 604 ori.
Ministrul Mircea Duºa împreunã cu militarii din grupul INVICTUS - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa with soldiers of the INVICTUS group)
Conducerea M.Ap.N. depune o coroanã de flori în memoria eroilor români - foto Valentin Ciobîrcã
(Wreath-laying by the leadership of the defence ministry in memory of the Romanian heroes)
Studenþii anului I ai Academiei Forþelor Terestre depun jurãmântul militar - foto Valentin Ciobîrcã
(First year students of the Land Forces Academy taking the military oath)
Ministrul Mircea Dușa împreună cu militarii din grupul INVICTUS - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa with soldiers of the INVICTUS group)
Vizualizat: 606 ori.
Conducerea M.Ap.N. depune o coroană de flori în memoria eroilor români - foto Valentin Ciobîrcă
(Wreath-laying by the leadership of the defence ministry in memory of the Romanian heroes)
Vizualizat: 635 ori.
Studenții anului I ai Academiei Forțelor Terestre depun jurământul militar - foto Valentin Ciobîrcă
(First year students of the Land Forces Academy taking the military oath)
Vizualizat: 654 ori.