Ziua Armatei României sărbătorită la Carei (The Day of the Romanian Armed Forces celebrated in Carei)

Studenþii anului I ai Academiei Forþelor Terestre depun jurãmântul militar - foto Valentin Ciobîrcã
(First year students of the Land Forces Academy taking the military oath)

Studenții anului I ai Academiei Forțelor Terestre depun jurământul militar - foto Valentin Ciobîrcă
(First year students of the Land Forces Academy taking the military oath)