Ziua Statului Major General (The Day of the General Staff)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache (Defence Minister Mircea Duºa addressing the audience )

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache (Defence Minister Mircea Dușa addressing the audience )