Vizita oficială în România a șefului polonez al apărării (Official Visit of the Polish Chief of Defence in Romania)

Vizita oficialã în România a ºefului polonez al apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Official Visit of the Polish Chief of Defence in Romania)

Vizita oficială în România a șefului polonez al apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Official Visit of the Polish Chief of Defence in Romania)