Ceremonia de învestire a domnului Mihnea Ioan Motoc în funcția de ministru al apărării naționale (Investiture Ceremony of Mr. Mihnea Ioan Motoc as Minister of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Ioan Motoc, se adreseazã audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mr. Mihnea Ioan Motoc addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Mihnea Ioan Motoc, se adresează audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mr. Mihnea Ioan Motoc addressing the audience)