Ceremonia de învestire a domnului Mihnea Ioan Motoc în funcția de ministru al apărării naționale (Investiture Ceremony of Mr. Mihnea Ioan Motoc as Minister of National Defence)

Ceremonia de plecare a Preºedintelui României - foto Valentin Ciobîrcã
(Ceremony at the departure of the President of Romania)

Ceremonia de plecare a Președintelui României - foto Valentin Ciobîrcă
(Ceremony at the departure of the President of Romania)