Īntālnire a ministrului Mihnea Motoc cu o delegažie SUA (Minister Mihnea Motoc Meets with an American Delegation)

Aspect din timpul întâlnirii - foto Valentin Ciobîrcã
(Photo coverage of the meeting)

Aspect din timpul īntālnirii - foto Valentin Ciobīrcć
(Photo coverage of the meeting)