Reuniunea Comitetului de Coordonare al Centrului de Excelență NATO pentru Medicină Militară (Meeting of the Steering Committee of NATO Center of Excellence for Military Medicine)

Aspect din timpul întâlnirii ºefului Direcþiei medicale, colonel medic Constantin ªtefani, cu directorul MILDMED COE, generalul de brigadã medic Stefan Kowitz - Foto Eugen Mihai
(Meeting of the chief of the Medical Directorate, Col. dr. Constantin ªtefani, with MILDMED COE director, Brigadier General (MD) Dr. Stefan Kowitz)

Aspect din timpul întâlnirii șefului Direcției medicale, colonel medic Constantin Ștefani, cu directorul MILDMED COE, generalul de brigadă medic Stefan Kowitz - Foto Eugen Mihai
(Meeting of the chief of the Medical Directorate, Col. dr. Constantin Ștefani, with MILDMED COE director, Brigadier General (MD) Dr. Stefan Kowitz)