Reuniunea Comitetului de Coordonare al Centrului de Excelență NATO pentru Medicină Militară (Meeting of the Steering Committee of NATO Center of Excellence for Military Medicine)

Aspect din timpul reuniunii - foto Eugen Mihai
(Photo coverage of the meeting)

Aspect din timpul reuniunii - foto Eugen Mihai
(Photo coverage of the meeting)